הרהורים עם עלות השחר

דו-שיח

משסיים בנימין להשקות את הוורדים בגינת הבית המשותף, קפל את צינור הגומי הישן,הניחו במקומו, שטף את ידיו וצעד לאטו במעלה מדרגות הבית אל דירתו.

המשך קריאה: דו-שיח